వ్యాకరణ విశేషాలుసవరించు

భాషాభాగం
వ్యుత్పత్తి
  • ఇది ఒక మూలపదం. లేదా
  • వ్యుత్పత్తి ఇలా ఉంది.
బహువచనం

అర్థ వివరణసవరించు

పదాలుసవరించు

నానార్థాలు
పర్యాయ పదములు

అక్కఱ, అత్తి, అనుకాంక్ష, అనుతర్షము, అపేక్ష, అభికాంక్ష, అభిధ్య, అభిప్రీతి, అభిరతి, అభిలాష, అభీష్టము, అర్థి, అర్మిలి, అవలోభనము, ఆకాంక్ష, ఆదట, ఆ(శ)(స), ఆశంస, ఆశంసనము, ఆసక్తి, ఆసత్తి, ఆసపాటు, ఆస్థ, ఇచ్చ(చ్ఛ), ఇతము, ఇషణము, ఇష్టి, ఈప్స, ఈప్సితము, ఈహ, ఈహనము, ఉశి, ఏష, ఏషణము, కచ్చు, కాంక్ష, కామన, కామము, కొసరు, కోరికి, కౌతుకము, కౌతూహలము, క్రచ్చు, గాధము, గృధ్యము, చనవు, చవి, ఛందస్సు, తగులు, తరితీపు, తర్షణము, తీండ్ర, తీపి, ద్రవిణము, నర్మిలి, పరాయణము, ప్రేప్స, బాళి, బులుపు, బ్రాతి, బ్రామిక, మది, మనసు, మనోరథము, ముచ్చట, మునపు, మోజు, లిప్స, లోలుప, వచ్చ, వరము, వలపు, వాంఛ, వేడుక, శంస, శుభ, సంకల్పము, సంగము, సమీహ, సుమతి, స్మృతి, హౌసు, అపుష్పము, ఉదుంబరము, కాంచనము, కాలస్కంధము, క్షీరవృక్షము, జంతుఫలము, పవిత్రకము, పుష్పశూన్యము, బ్రహ్మవృక్షము, మశకి, మేడి, యక్షఫలము, యజ్ఞయోగ్యము, యజ్ఞవృక్షము, యజ్ఞాంగము, యజ్ఞీయము, శీతఫలము, శ్వేతవల్కము, సదాఫలము, హేమదుగ్ధకము, హేమదుగ్ధి

సంబంధిత పదాలు

పద ప్రయోగాలుసవరించు

అనువాదాలుసవరించు

మూలాలు, వనరులుసవరించు

బయటి లింకులుసవరించు

వర్గీకరణసవరించు