అక్షరాలు

వ్యాకరణ విశేషాలుసవరించు

భాషాభాగం
నామవాచకము
 • తత్సమం.
 • నామవాచకము.
వ్యుత్పత్తి
 • సంస్కృతము నుండి పుట్టినది.
 • అ(=కానిది)+క్షరము(=నశించునది).= నాశనము లేనిది.... స్థిరంగావుండునది అని అర్థము.
 • వ్యు. 1. క్షర = చలనే - క్షరతీతి క్షరః - న + క్షరః. (న.త.) చలింపనిది.

వ్యు. 2. అశూ = వ్యాప్తౌ - అశ్నోతి - అశ్‌ + సరః. (ఔణా.) (కృ.ప్ర.) వేదాది శాస్త్రములను వ్యాపించునది.

బహువచనం

అర్థ వివరణసవరించు

అకారాద్యక్షరము,అక్కరము అక్షరం అంటే నశించనిది.శబ్దము లిఖిత రూపం అక్షరము.

 1. నాశనము లేనిది.... స్థిరంగావుండునది అని అర్థము.
 2. 1. అకారాది వర్ణము.2. ఓంకారము.కాలమానము. (కాష్ఠలో అయిదవపాలు)/పరబ్రహ్మ.

సం.వి.అ.పుం. కత్తి, ఖడ్గము.

సం.విణ. 1. నాశము లేనిది. (జీవాత్మ - పరమాత్మ)2. స్థిరమైనది.3. మాఱనిది.

పదాలుసవరించు

నానార్థాలు
పర్యాయ పదములు

అంతరిక్షము, అంబరము, అంబుదాయనము, అంభోభృత్పథము, అక్షరము, అధ్వము, అనంగము, అనంజనము, అనంతము, అనంశము, అభ్రపథము, అభ్రము, అంతరిక్షము, ఆకసము, ఆష్ట్రము, ఉడుగణవీథి, ఉడుపథము, ఉప్పరము, ఊర్ధ్వవర్త్మము, కఱివేల్పుహజ్జ, కింజల్కము, ఖంబు, ఖజాకము, ఖతలము, ఖము, గగనము, గాడుపుతండ్రి, ఘనాశ్రయము, చండభమార్గము, చదలు, చరాచరము, చుక్కలతెరువు, చుక్కలత్రోవ, జేజేవీథి, తారాధ్వము, తారాపథము, తారావర్త్మము, తెఱగంటిత్రోవ, దివము, దివి, దివ్యము, దేవవర్త్మము, ద్యువు, ద్యో, ద్రాపము, ధత్రము, ధృత్వము, ధ్రువము, నక్షత్రపథము, నక్షత్రమార్గము, నభము, నభసము, నభస్సు, నాకము, నింగి, నిరాకారము, నిర్మోకము, నీరూపము, పుణ్యము, పుష్కరము, బయలు, బర్హిస్సు, బహుళము, బైలు, భగము, భువనము, భువస్సు, భ్రాష్ట్రము, మబ్బుత్రోవ, మిను, మిన్ను, మిన్నులు, మేఘద్వారము, మేఘపథము, మేఘమార్గము, మేఘవర్త్మము, మేఘవేశ్మము, మొగిలుత్రోవ, మొగిలుదారి, మొగులుదారి,రిక్కదారి, రోదసి, రోదోంతరము, వాయువర్త్మము, వాయ్వాస్పదము, విను, విన్ను,విభువు, వియత్తలము, వియత్తు, విష్ణుపదము, విహాయసము, వెన్నునడుగు, వేలుపుతెరువు, వేలుపుత్రోవ, వ్యోమము, శబ్దగుణము, శుషిరము, శూన్యము, సంపూర్ణము, సత్పథము, సన్మార్గము, సర్మము, సర్వతోముఖము, సావిత్రివర్త్మము, సుమము, సురవర్త్మము, సూమము, సైరిభము, సోమధార, స్తీర్వి, స్పర్శము, హరితాలి, హరిపదము

సంబంధిత పదాలు
 1. అక్షరమాల.
 2. ఎకాక్షరి.
 3. పంచాక్షరి.
 4. అష్టాక్షరి.
వ్యతిరేక పదాలు
 1. క్షరము.

పద ప్రయోగాలుసవరించు

 1. "చెరగని మాయని శిలాక్షరాలై చిరంజీవులం కావాలి" అని సుమంగళి సినిమా పాటలో ఒక పంక్తి.
 2. అన్నం చొరవే గానీ అక్షరం చొరవ లేదు

అనువాదాలుసవరించు

మూలాలు, వనరులుసవరించు

తెలుగు అక్షరాలు

బయటి లింకులుసవరించు

"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=అక్షరము&oldid=964177" నుండి వెలికితీశారు