పేజీ చరిత్ర

25 ఏప్రిల్ 2017

16 ఫిబ్రవరి 2017

20 నవంబరు 2016

4 ఆగస్టు 2016

1 జూన్ 2016

26 అక్టోబరు 2015

4 సెప్టెంబరు 2015

11 జూలై 2015

20 ఏప్రిల్ 2015

27 మార్చి 2015

26 మార్చి 2015

16 మార్చి 2015

11 మార్చి 2014

18 డిసెంబరు 2013

26 ఏప్రిల్ 2012

18 ఏప్రిల్ 2012

7 డిసెంబరు 2011

24 ఏప్రిల్ 2011

9 అక్టోబరు 2010

16 సెప్టెంబరు 2010

28 జూలై 2010

28 మే 2010

25 డిసెంబరు 2009

21 నవంబరు 2009

8 ఆగస్టు 2009

6 మే 2009

17 ఏప్రిల్ 2009

22 మార్చి 2009

25 ఫిబ్రవరి 2009

7 సెప్టెంబరు 2008

30 మార్చి 2008

22 ఫిబ్రవరి 2008

1 ఫిబ్రవరి 2008

28 డిసెంబరు 2007

2 అక్టోబరు 2007

6 సెప్టెంబరు 2007

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:History/shape" నుండి వెలికితీశారు