అత్యవసర బాటు నిరోధక బటను


నిర్వాహకులు: ఈ బాటు అదుపు తప్పి ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు ఈ బటను ఉపయోగించి దానిని మూసివేయండి (నిరోధించండి).

నిర్వాహకులు కానివారు అదుపు తప్పిన బాట్లపై విక్షనరీ:నిర్వాహకుల నోటీసు బోర్డులో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

In English
I am a wikibot created by Makineni Pradeep.
తెలుగులో
నేను మాకినేని ప్రదీపుచే తయారు చేయబడిని ఒక సాఫ్టువేరు యంత్రాన్ని.

ప్రస్తుతం నేను చేస్తున్న పనిసవరించు

నా వలన దుశ్చర్యలుసవరించు

అప్పుడప్పుడూ నేను నాకు తెలియకుండానే దుశ్చర్యలకు పాల్పడవచ్చు, అలాంటప్పుడు నన్ను నిరోదించండి. నిరోదించిన తరువాత ఆ విషయాన్ని నన్ను అలా చేసేటట్లు పురికొల్పిన ప్రదీపుకు తెలుపండి.