పేజీ చరిత్ర

25 ఏప్రిల్ 2017

18 సెప్టెంబరు 2016

30 నవంబరు 2015

20 ఏప్రిల్ 2015

26 మార్చి 2015

14 మార్చి 2015

9 మార్చి 2015

26 డిసెంబరు 2014

12 జనవరి 2014

31 డిసెంబరు 2013

10 డిసెంబరు 2013

20 నవంబరు 2013

12 ఆగస్టు 2013

19 జూన్ 2013

3 ఏప్రిల్ 2013

24 జనవరి 2013

14 సెప్టెంబరు 2012

2 డిసెంబరు 2011

29 ఏప్రిల్ 2011

29 సెప్టెంబరు 2010

20 సెప్టెంబరు 2010

6 జూన్ 2010

31 డిసెంబరు 2009

30 నవంబరు 2009

7 సెప్టెంబరు 2009

15 ఫిబ్రవరి 2009

26 సెప్టెంబరు 2008

3 మార్చి 2008

18 జనవరి 2008

1 డిసెంబరు 2007

18 సెప్టెంబరు 2007

28 ఆగస్టు 2007

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:History/down" నుండి వెలికితీశారు