బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]సవరించు

విశేషణం, తేలికైన, చులకనైన, లాఘవమైన, సులభమైన, వెలుతురుగల.

 • the antelope is light of foot జింకకు నడుచురుకు.
 • light-coloured లేచాయగల, నీరుచాయగల.
 • light-green నీరుపచ్చ, లేబచ్చ.
 • light-blue విడినీలి.
 • light-red నీరుకావి యైన.
 • a native of light- complexion చాయనిచాయగా వుండవాడు.
 • a light- hearted man ఉల్లాసము గా వుండేవాడు.
 • Is this a lightmatter ? ఇది స్వల్పమా.
 • a light task సులభమైనవని.
 • this is but a light objection ఇది స్వల్పమైన ఆక్షేపణ.
 • a light box తేలికైనపెట్టె.
 • a light coin తూనిక తక్కువగా వుండే నాణ్యము.
 • a light room వెలుతురు గా వుండే యిల్లు.
 • a light man అల్పుడు, చపలుడు.
 • a light minded manచపలచిత్తుడు.
 • a light woman చపలురాలు, రంకులాడి, విటకత్తె.
 • a light- heeled woman రంకులాడి.
 • light dragoons వౌకవిధమైన గుర్రపు రౌతు లు.
 • they hold his commands light అతని ఆజ్ఞను అలక్ష్య పెట్టినారు.
 • he made light of his oath ప్రమాణమును అలక్ష్యముచేసినాడు.
 • they setlight by this దీన్ని అలక్ష్యము చేస్తారు.
 • To Light, v. a.
 • ముట్టించుట, వెలిగించుట, రాజబెట్టుట, మంటవేసుట.
 • he lighted a lamp దీపము ముట్టించినాడు.
 • he lighted the fire నిప్పు ను రాజబెట్టినాడు.
 • he lighted me into the room ఇంట్లోకి పోవడానికి నాకు వెలుతురు చూపినాడు.
 • he lighted up his house వాడి యింట్లోచాలా దీపాలు వెలిగించినాడు.
 • her face was lighted up with smiles దాని ముఖము చిరునవ్వుతో ప్రకాశించినది.
 • a fare lighted up with cheerfulness సంతోషముతో ప్రకాశించే ముఖము.

నామవాచకం, s, వెలుతురు, ప్రకాశము, కాంతి.

 • bring me a light దీపము తీసుకరా,దివిటి తీసుకరా, నిప్పు తీసుకరా.
 • he put out the light దీపము ఆర్చినాడు.
 • light of the sun or sun-light ఎండ.
 • he arose with the light తెల్లవారి లేచినాడు.
 • light of the moon or moonlight వెన్నెల.
 • day-light పగలు.
 • blue-light మత్తాపు, పగలువత్తి.
 • his threw light upon the matter ఇందువల్ల అది విశదమైనది.
 • he first saw the light here, or, he sprung to light here వాడుపుట్టినది యిక్కడ.
 • his book never saw the light వాడి గ్రంథము నెరవేరలేదు.
 • Johnson was a light of his age ఆయన ఆ కాలములో ప్రసిద్ధుడు.
 • through the light of his countenanceఆయన మూర్తివంతంవల్ల.
 • the light of his eyes is gone form him వాడికి దృష్టితప్పినది.
 • if you view the temple in this light it is handsome ఆ గుడిని యీ పక్కనుంచి చూస్తే అందముగా వున్నది.
 • I took the matter in another light దాన్ని నేను వేరేగా భావిస్తిని.
 • they look upon him in light of a father వాణ్ని తండ్రిగా భావిస్తారు.
 • In this lightఈ భావమందు.
 • he has put the question in a wrong light దానికి అపార్థము చేసినాడు.
 • In every light it is wrong ఇది అన్నివిధాల తప్పు .
 • be brought the matter to light వాడుఆ సంగతిని బయిట పెట్టినాడు, ఆ గుట్టు బయటవచ్చినది.
 • at last the truth came to light తుదకు నిజము బయటపడ్డది.

మూలాలు వనరులుసవరించు

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=light&oldid=936807" నుండి వెలికితీశారు