పేజీ చరిత్ర

25 ఏప్రిల్ 2017

24 సెప్టెంబరు 2016

26 మే 2016

20 మార్చి 2016

24 ఆగస్టు 2015

31 మార్చి 2015

27 మార్చి 2015

26 మార్చి 2015

15 మార్చి 2015

3 జనవరి 2015

12 డిసెంబరు 2013

10 ఆగస్టు 2013

24 జనవరి 2013

16 సెప్టెంబరు 2012

2 జూలై 2012

18 ఏప్రిల్ 2012

3 మార్చి 2012

6 నవంబరు 2011

30 ఏప్రిల్ 2011

29 జనవరి 2011

15 డిసెంబరు 2010

22 సెప్టెంబరు 2010

31 ఆగస్టు 2010

11 జూలై 2010

8 జూలై 2010

21 జూన్ 2010

23 జనవరి 2010

26 నవంబరు 2009

1 నవంబరు 2009

25 ఆగస్టు 2009

21 ఆగస్టు 2009

27 జూలై 2009

12 మే 2009

6 ఏప్రిల్ 2009

7 మార్చి 2009

4 ఫిబ్రవరి 2009

18 సెప్టెంబరు 2008

14 జూన్ 2008

3 మార్చి 2008

28 డిసెంబరు 2007

14 సెప్టెంబరు 2007

21 ఆగస్టు 2007

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:History/moon" నుండి వెలికితీశారు