బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1] <small>మార్చు</small>

past and part, చితికిన, చిట్లిన, విరిసిన, పగిలిన.

క్రియ, విశేషణం, పగలకొట్టు, తెంచుట.

 • he burst his bands కట్లనుతెంచుకొన్నాడు.
 • the covects burst their prison ఖైదీలు జయిలులోనుంచి తప్పించుకొని పరుగెత్తి పోయిరి.
 • they burst open the door తలుపు నుపగులకొట్టి తెరిచినారు.
 • he burst his boots in walking నడవడములోవాడి బూట్సులు పిగిలిపోయినవి.

క్రియ, విశేషణం, విచ్చుట, విరుసుట, పగలుట, పిగులుట, చిట్లుట, పెట్లుట.

 • the pot burst in pieces ఆ కుండ తునక తునకలుగా పగిలిపోయినది.
 • his boots burst వాడి బూట్సులు పిగిలి పోయినది.
 • When the boil burst పుండు చితకగానే, గడ్డ పగలగానే.
 • the tank burst చెరువుకట్ట యెత్తు కొని పోయినది.
 • the river bursts into my lands ఆ యేరుతెంచుకొని నా నేల మీదికి వస్తున్నది.
 • A fire burst out in the Town ఆ వూరిలో అగ్ని భయము కలిగినది.
 • when the sun burst out సూర్యబింబము కనబడగానే.
 • If you strike a flint, fire bursts out చక్కిముక్కి రాతినికొట్టితే నిప్పు పడుతున్నది.
 • he burst out in anger రేగినాడు.
 • she burst out a laughing పక పక నవ్వినది.
 • she burstout a crying భోరున యేడ్చినది.
 • she burst into tears యేడ్వసాగింది.
 • A war burst out ఒక యుద్ధము ఆరంభమైనది.
 • when this intelligence burst upon him పిడుగు పడ్డట్టు యీ సమాచారము వాడికిరాగానే.
 • when the village burst on my sight ఆ వూరు నాకండ్లకుఅగుపడగానే.
 • I was bursting with eagerness to see them వాండ్లను యెప్పుడు చూ తుమా అని అతురపడుతూ వుండినాను.

మూలాలు వనరులు <small>మార్చు</small>

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=burst&oldid=925447" నుండి వెలికితీశారు