వ్యాకరణ విశేషాలు

<small>మార్చు</small>
భాషాభాగం

నామవాచకము

వ్యుత్పత్తి

విచారించు అను క్రియా పదమునకు ఇది నామవాచక రూపము.

అర్థ వివరణ

<small>మార్చు</small>

దుఖించుట అని అర్థము: ఉదా: అతడు తన దీన స్థితికి విచారిస్తున్నాడు.

  • మరొక ఆర్థం: వివరాలు అడిగి తెలుసుకొనుట. ఉదా:
నానార్థాలు
సంబంధిత పదాలు

విచారించు, విచారించాడు. విచారించారు. విచారము

వ్యతిరేక పదాలు

పద ప్రయోగాలు

<small>మార్చు</small>

అనువాదాలు

<small>మార్చు</small>

మూలాలు, వనరులు

<small>మార్చు</small>