బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]

క్రియ, విశేషణం, చూచుట, విచారించుట, లక్ష్యపెట్టు, కటాక్షించుట,దయచేసుట,పాటించుట.

 • he regarded the children with astonishment ఆ బిడ్డలను ఆశ్చర్యముగాచూచినాడు.
 • they do not regard him వాణ్ని లక్ష్య పెట్టరు.
 • I regarded him as friendవాణ్ని నా స్నేహితుడని యెంచినాను.
 • we must regard decency మానము విచారించవద్దా.
 • he does not regard punishment వాడికి శిక్ష లక్ర్యము లేదు.
 • they do not regard omens వాండ్లు శకునము చూడడము లేదు.
 • this law regards that custom యీ సూత్రము ఆ ఆచారమును గురించినది.

నామవాచకం, s, లక్ష్యము, గురుత్వము, గణ్యము, గౌరవము, దయ,అంతఃకరణ,అభిమానము.

 • tender regard కటాక్షము.
 • in this regard యీ విషయమందు.
 • In some regards he is a good man కొన్ని విషయములలో వాడు మంచివాడు.
 • in that regard ఆ విషయమునందుwith regard to this ఇందున గురించి, యీ విషయమందు with regard to him వాణ్ని గురించిgive him my regards ఆయనకు నా దణ్నములు చెప్పు.

మూలాలు వనరులు

<small>మార్చు</small>
 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=regard&oldid=942366" నుండి వెలికితీశారు