బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]

క్రియ, విశేషణం, ఎంచుట, విచారించుట, యోచించుట.

 • he does whatever he thinks fit వాడికి యుక్తమైనట్టు చేస్తాడు.
 • as you think proper నీకు యుక్తమైనట్టు.
 • If you thinkproper you may come నీకు యుక్తమైతే రా.
 • why did she think proper to abuse me ? నన్ను తిట్టడానకు దానికేమి పట్టినది.

v., n., తలచుట, అనుకొనుట, ఎంచుకొనుట, ఆలోచించుట, తలపోసుకొనుట, I came thinking you were there అక్కడ నీవు వున్నావని వచ్చినాను.

 • you would have thought it was pearl ముత్యము ను కొన్నావేమో.
 • I do not think so నాకు అట్లాతోచలేదు.
 • I think so నాకు అట్లా తోస్తున్నది.
 • nothing took place that could bethought injustice అన్యాయమన్నది లేశమైనా సంభవించ లేదు.
 • what are you thinking about ? యేమి ఆలోచన చేస్తున్నావు.
 • he thought better of the matter next day అందున గురించి మర్నాడు వాడికి వివేకము వచ్చినది.
 • his wife though proper to tell him he was a fool అది అధికప్రసంగి మొగుణ్ని పోయినీవు పిచ్చివాడవన్నది.
 • not thinking of doing so అట్లా చలేయవలెనని యెంచకుండా.
 • I am thinking of going there అక్కడ పోవలెనని యోచిస్తున్నాను.
 • I was thinking of some thing else నేను పరధ్యానము గా వుంటిని.
 • he gave them all the abuse he could think of నోటికి వచ్చినట్టంతా తిట్టినాడు.
 • she was thinking on her child అది బిడ్డ ను గురించి తలపోసుకొంటూ వుండినది.
 • he thinks for himself వాడు స్వతంత్రుడు.
 • he thought it much ( i. e. he grudged, Johnson ) అసహ్యపడ్డాడు.
 • thinks I to myself, \" this is false \" ఇది అబద్దమని నాలో అనుకొన్నాను.

మూలాలు వనరులుసవరించు

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=think&oldid=946496" నుండి వెలికితీశారు