పేజీ చరిత్ర

25 ఏప్రిల్ 2017

12 ఆగస్టు 2016

27 మార్చి 2015

26 మార్చి 2015

23 మార్చి 2015

16 మార్చి 2015

12 జనవరి 2015

29 డిసెంబరు 2013

11 ఆగస్టు 2013

8 ఆగస్టు 2013

12 ఫిబ్రవరి 2013

1 ఏప్రిల్ 2012

24 ఫిబ్రవరి 2012

10 నవంబరు 2011

29 ఏప్రిల్ 2011

17 ఆగస్టు 2010

18 మే 2010

18 ఏప్రిల్ 2010

29 సెప్టెంబరు 2009

31 ఆగస్టు 2009

23 ఆగస్టు 2009

21 మే 2009

25 ఏప్రిల్ 2009

13 ఏప్రిల్ 2009

3 ఏప్రిల్ 2009

27 మార్చి 2009

28 ఫిబ్రవరి 2009

15 జనవరి 2009

12 ఫిబ్రవరి 2008

26 నవంబరు 2007

19 అక్టోబరు 2007

13 అక్టోబరు 2007

10 సెప్టెంబరు 2007

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:History/umbrella" నుండి వెలికితీశారు