బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]సవరించు

నామవాచకం, s, సంసారము, కుటుంబము, వంశము.

 • a man witha large family or the father of a large family కుటుంబి, బహుకుటుంబి.
 • theimmates of my family నా యింట్లో వుండేవాండ్లు.
 • they form one family వాండ్లువొక సంసారముగా వున్నారు.
 • యేక భాండాశనలుగా వున్నారు.
 • familyworshipయింట్లో వుండేవాళ్లందరున్ను వొకటిగా కూడిచేసే పూజ.
 • he has separated formhis brother.
 • family అన్న సంసారములోనుంచి వేరుపోయినాడు.
 • he receivedme into the bosom of his family వాడు నన్ను తన బిడ్డగా విచారించినాడు.
 • we have families మేము పిల్లలుగలవారము.
 • he is one of the Royalfamily by blood రాజవంశస్థుడు.
 • or by residence రాజు యొక్క సంసారముతోకూడా వుండేవాడు.
 • he lives in the Royal వాడు రాజు సంసారముతోకూడా వున్నాడు.
 • a man of family కులస్థుడు.
 • a man of great or highfamily రాజవంశస్థుడు.
 • But a family man is rogue అయితే.
 • a family manఅంటే దొంగల పెద్ద అనే అర్థము.
 • he she any family దానికి యేమైనా బిడ్డలా.
 • he is a man of great family అతడు గొప్ప వంశస్థుడు.
 • she was in thefamily way అది గర్భముగా వుండినది.
 • priest పురోహితుడు.
 • a family nameయింటి పేరు, వంశ నామము.
 • family or popular, excellent లోకహితమైన,సర్వసాధారణమైన, జనసమ్మతమైన,అందరికిన్ని కావలసిన, ఉత్తమమైన.
 • శ్రేష్టమైన, దివ్యమైన.
 • family medicines అందరికిన్ని కావలసిన మందులు.
 • family edition దివ్యముగా అచ్చు వేయించిన పుస్తకము.
 • family geography & c a familyBible సాధారణమైన టీకగల గ్రంథము.
 • a family history of Europeసాధారణముగా పిల్లకాయలకు వుపయోగముగా వ్రాసిన యూరోపుచరిత్ర.
 • the family Shakespear శృంగార శ్లోకములను విడిచిపెట్టి అచ్చువేయించిననాటకములు.

మూలాలు వనరులుసవరించు

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=family&oldid=931108" నుండి వెలికితీశారు