అక్షరాలు


  1. వీలు
  2. వీపు
  3. వీక్షణం
  4. వీరివి-इनका inkā इन्हें their
  5. వీరియొక్క-इनको ,इन्हेंinko to them to him/her
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=వీ&oldid=960285" నుండి వెలికితీశారు