అక్షరాలు

  1. క్షణంsecond,கணனம்
  2. క్షమforgiveமன்னிப்பு
  3. క్షరంகலைந்து
  4. క్షయంdrcreaseகுரைந்து
  5. క్షయtbகுரைந்த
  6. క్షీరంபால்
  7. క్షేమంsafeநலம்
  8. క్షేత్రంlandஇடம்
  9. క్షామంdrought
  10. క్షవరం
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=క్ష&oldid=953415" నుండి వెలికితీశారు