బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]

<small>మార్చు</small>

నామవాచకం, s, of rain జల్లు, వర్షము.

 • there were three showers this morning నేడు తెల్లవారి వాన మూడుమాట్లు వచ్చినది.
 • a slight shower చినుకులు.
 • during the shower వాన కురుస్తూ వుండగా.
 • between the showers వాన విడిచి వుండినపుడు.
 • a shower of tears మహత్తైన ఏడ్పు.
 • a shower of pearls ముత్యాల వర్షము.
 • a shower of kisses అనేక ముద్దులు.
 • a shower of blows లక్ష దెబ్బలు.
 • when the smith struck the hot iron the sparks flew in showers కరమలవాడు యినుమును కాల్చి కొట్టేటప్పటికి నిప్పులు యేకముగా చెదిరినవి.
 • a shower of stones was flung at him వాని మీద వూరికే రాళ్ళు రువ్వినారు.

క్రియ, విశేషణం, కురిపించుట.

 • God showered blessings upon them దేవుడు వాండ్లకు అనేక క్షేమములను కలగచేసినాడు.
 • they showered darts against us మామీద అనేక బాణములు వేసినారు.
 • to shower blows అనేక దెబ్బలుకొట్టుట.

మూలాలు వనరులు

<small>మార్చు</small>
 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=shower&oldid=944144" నుండి వెలికితీశారు