వాడుకరి బేబెల్ సమాచారం
en-N This user has a native understanding of English.
zh-Hans-N 简体中文是这位用户的母语
zh-Hant-3 這位使用者會進階水準的 繁體中文
te-0 ఈ వాడుకరికి తెలుగు భాషపై ఎటువంటి పరిజ్ఞానం లేదు (లేదా అర్థంచేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడతారు).
భాషల వారీగా వాడుకరులు

Hi, I am Hydriz. Please visit my userpage on Meta for more information about me.

Wiki statisticsసవరించు

Number of pages 1,22,177
Number of articles 1,06,380
Number of uploaded files 931
Number of registered users 4,723
Number of active users 8
Number of admins 4
Number of total edits 9,64,694