వ్యాకరణ విశేషాలుసవరించు

భాషాభాగం

సంస్కృతన్యాయములు

వ్యుత్పత్తి

అర్థ వివరణసవరించు

సామాన్యముగ పశుశబ్దమునకు వృషభాదులు అని యర్థమున్నను వేదమం దొకానొకచో మేక యని యర్థము కానవచ్చుటచే యజ్ఞములయందు పశుశబ్దమునకు మేక యనునర్థమే వర్తించుచున్నది.

పదాలుసవరించు

నానార్థాలు
సంబంధిత పదాలు
వ్యతిరేక పదాలు

పద ప్రయోగాలుసవరించు

అనువాదాలుసవరించు

మూలాలు, వనరులుసవరించు