అక్షరాలు

  1. కూరபதார்தம்
  2. కూతகூச்சல்
  3. కూరగాయలు
  4. కొంచము-कुछ kuch some
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=కూ&oldid=953070" నుండి వెలికితీశారు