వ్యాకరణ విశేషాలు <small>మార్చు</small>

భాషాభాగం

నామవాచకము

వ్యుత్పత్తి

ఒప్పుకొను అను క్రియ రూపంనుండి పుట్టినది

అర్థ వివరణ <small>మార్చు</small>

ఉదా
చెప్పినదానికి ఒప్పుకొనుట.....
అంగీకరించుట

పదాలు <small>మార్చు</small>

నానార్థాలు
ఒప్పిదమగు
/, రవణించు;

యుక్తమగు : సరిపడు అంగీకరించు :

సంబంధిత పదాలు

ఒప్పందము / ఒప్పుకోలు / ఒప్పించు/

వ్యతిరేక పదాలు

పద ప్రయోగాలు <small>మార్చు</small>

అనువాదాలు <small>మార్చు</small>

మూలాలు, వనరులు <small>మార్చు</small>