వ్యాకరణ విశేషాలు

<small>మార్చు</small>
భాషాభాగం

సం. వి. ఆ. స్త్రీ.

వ్యుత్పత్తి

అర్థ వివరణ

<small>మార్చు</small>

అంగారపాత్ర/కుంపటి/హసంతి,/

నానార్థాలు

అంగారపాత్రి

సంబంధిత పదాలు

అఙ్గారధానికా

వ్యతిరేక పదాలు

పద ప్రయోగాలు

<small>మార్చు</small>

అనువాదాలు

<small>మార్చు</small>

మూలాలు, వనరులు

<small>మార్చు</small>