వ్యాకరణ విశేషాలు

<small>మార్చు</small>
భాషాభాగం

సం.వి.అ.న.

వ్యుత్పత్తి
బహువచనం లేక ఏక వచనం

అర్థ వివరణ

<small>మార్చు</small>

అంకురార్పణ చూడండి.

1. విత్తనములు చల్లుట
.. నాఱు.1-౧; 2. పాలికలయందు నవధాన్యములు చల్లుట :... నాఱు.1-౨; 3. ఆరంభము : .... సన్నాహము.2.
నానార్థాలు
సంబంధిత పదాలు
వ్యతిరేక పదాలు

పద ప్రయోగాలు

<small>మార్చు</small>

శ్రీ వారి బ్రంహోత్సవాలకు అంకురార్పణ జరిగినది.

అనువాదాలు

<small>మార్చు</small>

మూలాలు, వనరులు

<small>మార్చు</small>

బయటి లింకులు

<small>మార్చు</small>