బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]

విశేషణం, స్థిరబుద్ధిగల, నెమ్మదిగా వుండే, తెలివిగల, వివేకశాలియైన.

  • he is a soberman, you may take his advice వాడు తెలివిగలవాడు, వాడు చెప్పేబుద్ధి విను.
  • a very sober child మంచి తెలివిగల బిడ్డ.
  • not drunk మైకము లేని.
  • he makes many promises when he is drunk, but he forgets them all when he is sober తాగి వొళ్ళు తెలియకుండా వుండేటప్పుడు యిది చేస్తాను అది చేస్తాను అంటాడుగాని వొళ్ళు తెలిశేటప్పటికి అది అంతా మరిచిపోతాడు.
  • I wish I could persuade you to be sober అయ్యో నీకు శాంతము లేకపోయేనే. A+ says ఉపయుక్త.

క్రియ, విశేషణం, to make calm, to bring him to his senses శాంతపరుచుట,స్మారకము వచ్చేటట్టు చేసుట.

  • the shock sobered him యీ భయము చేత వాడికి స్మారకమువచ్చినది.

మూలాలు వనరులుసవరించు

  1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=sober&oldid=944669" నుండి వెలికితీశారు