బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1] <small>మార్చు</small>

క్రియ, విశేషణం, పంచిపెట్టుట, విభాగించుట, పాళ్లు పెట్టుట, అనుభవించుట.

 • he shared out the work ఆ పనిని అందరికీ పంచి పాళ్లువేసినాడు.
 • I shared his fate వాడిదీ నాదీ వొకటే గతి అయినది.
 • he was murdered and she shared his fate ఆయనతోటి పాటుగా ఆపె చచ్చినది.

నామవాచకం, s, a part భాగము, పాలు, వంతు.

 • they took equal shares చెరిసగముగా పంచుకొన్నారు.
 • It fell to his share ఇది వాడి పాలికి వచ్చనది,యిది వాడి పాలబడ్డది.
 • that which fell to his share భాగలబ్ధమైనది.
 • they had a share in doing this ఈ పనిలో వాండ్లూకూడా కలశినారు.
 • I for my share have consented నేనైతే వొప్పినాను.
 • he has had his share వాడిపాలు వాడికి వచ్చినది, అనగా.
 • he has had his share of bad luck వాడు పడవలసినదంతాపడ్డాడు.
 • he has had his share of good luck వాడికి రావలసిన భాగ్యము వచ్చినది.
 • the share of a plough నాగేటికర్ర.

మూలాలు వనరులు <small>మార్చు</small>

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=share&oldid=944000" నుండి వెలికితీశారు