బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]సవరించు

విశేషణం, important ముఖ్యమైన.

 • solemn పెద్దమనిషిగా వుండే.
 • a serious person భక్తుడు.
 • she is not at all serious అది భక్తురాలు కాదు.
 • grave గంభీరమైన.
 • he looked very serious వాడు మూతి ముడుచుకోని వుండినాడు.
 • when the disease assumed a serious aspect రోగము ముదిరినప్పుడు, ముమ్మరించినప్పుడు.
 • a serious matter ముఖ్యమైన పని.
 • earnest అతి ధృడమైన.
 • are you serious ? యిది నవ్వే మాటకాదు గదా.
 • serious impressions భక్తి, విశ్వాసము.
 • to be serious you must pay the money నవ్వులు కట్టిపెట్టి రూకలనుచెల్లించవలసినది.
 • Seriously, adv.
 • ముఖ్యముగా.
 • she was serious inclined అది భక్తురాలుగా వుండెను.
 • she was serious inclined to marry him వాణ్ని పెండ్లాడ వలెనని దానికి ముఖ్యముగా వుండినది.
 • this terminated serious ఇది నిండా ప్రమాదమైనది.
 • this did not terminate serious ఇది నిండా ప్రమాధము కాలేదు.

మూలాలు వనరులుసవరించు

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=serious&oldid=943877" నుండి వెలికితీశారు