బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]

విశేషణం, high growing ( as weeds ) మదాళించిన.

 • rank vegetationమదాళించిన చెట్లు.
 • a rank poison చెడు, విషము.
 • ( Rancid ) కుళ్లు, మురుగుడు.
 • a ranksmall బూజుకంపు.
 • gross ముదుగు, మోటు.
 • a rank or gross falsehood పచ్చిఅబద్ధము.
 • rank obscenity బండ బూతు.
 • a rank whore వూరలంజ.

నామవాచకం, s, line వరస, చాలు, బారు.

 • or class తరము, తరగతి, జాతి, కులము.
 • he knows his proper rank వాడి పరువు వాడికి తెలుసును, అనగా అహంకారికాడు.
 • a rank of soldiers వొకడి పక్కన వొకడుగా నిలిచిన సిపాయీల వరస.
 • a rank of subordinationతారతమ్యము, అంతరము.
 • a man of rank గొప్పవాడు, కులీనుడు.
 • a woman of rankకులీనురాలు, గొప్పదొరసాని.
 • the middle ranks వుత్తమ కులస్థులు.
 • the lower ranksనీచులు.
 • men of all ranks వాడు గొప్ప ఉద్యోగములో నుంచి సిపాయి కొలువులోవేయబడ్డాడు.

క్రియ, నామవాచకం, తరగతిగా వుండుట, అనిపించుకొనుట.

 • he ranks as a gentlemanపెద్దమనిషి అనిపించుకొని వున్నాడు.
 • he ranks as a noble poet గొప్ప కవిఅనిపించుకొని వున్నాడు.
 • this ranks among the noblest poems యిది మహాకావ్యములలో వొకటి అని అనిపించుకొని వున్నది.
 • this ranks above the rest కడమవాటి కన్న యిది వుత్తమముగా వున్నది.

మూలాలు వనరులుసవరించు

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=rank&oldid=941999" నుండి వెలికితీశారు