బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]సవరించు

క్రియ, విశేషణం, or hinder ఆటంకము చేసుట, అడ్డిచేసుట. నామవాచకం, s, (a hinderance) ఆటంకము, అభ్యంతరము, ఇది ప్రాచీన శబ్దము.

 • without let or hinderance నిరాటంకముగా.

క్రియ, విశేషణం, ఇచ్చుట.

 • let him come వాణ్ని రానియ్యి.
 • let him go వాణ్ని పోనియ్యి,వాణ్ని విడిచిపెట్టు.
 • let it be అది పుండనియ్యి.
 • let me see it చూడనియ్యి, చూపు.
 • let us see or lets see చూతాము విచారింతాము.
 • lets go పోదాము.
 • let It bewhat it may ఎది వుండినా వుండనీ, ఎది వుండినా సరే.
 • let him be punished వాడికి శిక్ష కావలసినదే.
 • let the money be paid ఆ రూకలు చెల్లించవలసినదే.
 • dont let him wait వాణ్ని కనిపెట్టుకొని వుండటట్టు చేయవద్దు.
 • he let the box fall వాడినోరు జారివచ్చిన కొన్ని మాటలవల్ల.
 • will you let me see the letter? ఆ జాబునుచూడనిస్తావా.
 • I let him see it దాన్ని వాణ్ని చూడనిచ్చినాను, వాడికి చూపించినాను.
 • you should let him alone వాడి జోలికి పోవద్దు.
 • let me alone నా జోలికి రాక.
 • he let me into the house నన్ను యింట్లోకి పోనిచ్చినాడు.
 • he let me into the secret ఆ మర్మమును నాకు తెలియనిచ్చినాడు.
 • he let the bucket down into the well ఆ తొట్టిని బావిలోకివిడిచినాడు.
 • he let off the gun తుపాకిని కాల్చినాడు.
 • he let me out of the houseనన్ను బయట పోనిచ్చినాడు.
 • you must not let this opportunity slip ఈ సమయముతప్పిపోనివ్వబొయ్యేపసుమీ.
 • let this box be the fort and this stone be the regiment ఈ పెట్టెనే కోటగా పెట్టుకో, ఈ రాతినే దండుగా పెట్టుకో.
 • the doctor let him blood వాడికి నెత్తురు తీసినాడు.
 • he let me the house ఆ యింటిని నాకు గుత్తకు విడిచినాడు.
 • he let fly at them వాండ్లమీద బాణము విడిచినాడు, తుపాకిని కాల్చినాడు, తిట్టినాడు.

మూలాలు వనరులుసవరించు

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=let&oldid=936727" నుండి వెలికితీశారు