ప్రక్కప్రక్కగా దగ్గరగా ఉంచు

"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=juxtapose&oldid=936148" నుండి వెలికితీశారు