బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1] <small>మార్చు</small>

క్రియ, విశేషణం, రాల్చుట.

 • the tigers eyes glanced fire పులికండ్లు నిప్పులురాలుస్తవి.
 • with eyes glancing fireనిప్పులు రాలుతూ వుండే కండ్లుగల.

నామవాచకం, s, చూపు, దృష్టి.

 • a side glance కడకంటిచూపు.
 • at a single glance I saw it was wrong చూచిన మాత్రములోతప్పు అని కనుక్కౌన్నాను.
 • he comprehended the whole at a glance చూచినమాత్రములోవాడికి యావత్తు గ్రాహ్యమైనది.

క్రియ, నామవాచకం, చూచుట, దృష్టి పారుట.

 • he glanced over a book గ్రంథమును గచ్చత్తుగా చూచినాడు.
 • I saw their swords glancing వాండ్ల కత్తుల మెరుపును చూస్తిని.
 • to fly off in an oblique direction తాకిపక్కవాటుగా జారిపోవుట.
 • the bullet glanceed off the wall and killed him ఆ గుండు గోడమీద తగిలి యెగిసే వురువడిలో వాణ్ని చంపినది.
 • the arrow glanced off బాణము తాకి పక్క వాటుగా తొలిగిపోయినది.
 • in these words I think he glanced at you నీ మీద వాడు సూచనగా చెప్పినట్టు తోస్తున్నది.
 • In this letter he glances at me యీ జాబులో వాడి దృష్టి నామీద వున్నది.

మూలాలు వనరులు <small>మార్చు</small>

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=glance&oldid=932866" నుండి వెలికితీశారు