బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]సవరించు

క్రియ, విశేషణం, చేయించుట, కలగ చేయుట, సంభవింప చేయుట.

 • this caused him to go యిందు చేత వాడు పోయినాడు.
 • this caused him to revive యిందు చేత వాడు బ్రతికినాడు.
 • I caused him to write వాడి చేత వ్రాయించినాను.
 • rain causes fever వర్షము చేత జ్వరము సంభవిస్తుంది.
 • to cause pain నొప్పి చేయుట.

నామవాచకం, s, హేతువ, కారణము, నిమిత్తము, వ్యాజము, వివాదము.

 • without cause వూరికె, నిర్నిమిత్యము.
 • cause and effect కారణకార్యములు.
 • efficient cause నిమిత్తకారణము, కర్త, కారకుడు, for some cause or other యేదో వొక హేతువచేత, యేదో వొక నిమిత్తము చేత.
 • he pleads 1the cause of the poor బీదవాండ్ల నిమిత్తమై మాట్లాడుతాడు.
 • they have made common cause with him వాండ్లు వాడి తోటి పాటుగా వున్నారు, వాండ్లు వాడు వొక చెయ్యిగా వున్నారు.
 • I fought your cause with the Governor గవనరు వద్దికి పోయి నీ నిమిత్తము చాలా చెప్పినాను.
 • It is due to the cause of truth to add that I find my father was mistaken మా తండ్రి తప్పినాడు అది నేను చెప్పరాదు గాని యధార్ధాన్ని పట్టితే నేను చెప్పవలసివున్నది.
 • With devotion worthy of a better cause వాడికి వుండే శ్రద్ధ ఘనమైనదే గాని వాడు ఆరంభించిన పని మంచిది కాదు.

మూలాలు వనరులుసవరించు

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=cause&oldid=925879" నుండి వెలికితీశారు