విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 ఫిబ్రవరి 10

ఆంగ్ల లిపి

లిపి     నామవాచకం


లిపి అంటే భాషను వ్రాయడానికి ఉపయోగించే సాంకేతిక రూపాలు. వీటిని అక్షరమాల, అక్షరాలు అని కూడా అంటాము.