ప్రధాన మెనూను తెరువు
  1. రక్షకభటుడు యొక్క బహువచన రూపం.