వ్యాకరణ విశేషాలు

<small>మార్చు</small>
భాషాభాగం

విశేష్యము

వ్యుత్పత్తి

అర్థ వివరణ

<small>మార్చు</small>

పలిమార్లు అని అర్థము

నానార్థాలు
సంబంధిత పదాలు
వ్యతిరేక పదాలు

పద ప్రయోగాలు

<small>మార్చు</small>

ఒక పాటలో: మళ్ళీమళ్ళీ పాడాలీ ఈ పాట..... నీ బ్రతుకంతా కావాలి పూల బాట.....

అనువాదాలు

<small>మార్చు</small>

మూలాలు, వనరులు

<small>మార్చు</small>