1. బంధించు క్రియ యొక్క ఉత్తమపురుష బహువచన భూతకాల రూపం.
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=బంధించాము&oldid=957844" నుండి వెలికితీశారు