ప్రధాన మెనూను తెరువు
  1. బంతిపువ్వు యొక్క బహువచన రూపం.