వాడుకరి:Info-farmer/test: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

22,040 బైట్లను తీసేసారు ,  7 సంవత్సరాల క్రితం
చి
→‎British Englsh: -moving 2 separate page
చి (+ British English ~1500)
చి (→‎British Englsh: -moving 2 separate page)
'''Z'''
:[[zero]], [[zoo]].
 
==British Englsh==
#[[747]]
#[[a]]
#[[a few sandwiches short of a picnic]]
#[[abacinate]]
#[[abacinated]]
#[[abacinates]]
#[[abandonware]]
#[[abhor]]
#[[abject]]
#[[aboriginal]]
#[[abscess]]
#[[absent]]
#[[Absolute]]
#[[accept]]
#[[acerbity]]
#[[acetonic]]
#[[acronym]]
#[[Adam]]
#[[address]]
#[[adware]]
#[[aeroplane]]
#[[affect]]
#[[africana]]
#[[afternoon]]
#[[again]]
#[[to agree to]]
#[[agriculture]]
#[[AIDS]]
#[[Aigburth]]
#[[aight]]
#[[air]]
#[[airman]]
#[[Alcester]]
#[[alcohol]]
#[[Aldeburgh]]
#[[to allow]]
#[[Alnwick]]
#[[alone]]
#[[Altrincham]]
#[[aluminium]]
#[[insulation]]
#[[aluminium1]]
#[[aluminum]]
#[[always]]
#[[amide]]
#[[ammy]]
#[[amphitheatre]]
#[[andes]]
#[[angel]]
#[[angelic]]
#[[an animal]]
#[[anniversary]]
#[[annoybot]]
#[[annoyware]]
#[[another]]
#[[answer]]
#[[antidisestablishmentarianism]]
#[[apartment]]
#[[apple]]
#[[applistructure]]
#[[apricot]]
#[[arm]]
#[[army]]
#[[arrival]]
#[[art]]
#[[asciibetically]]
#[[ashtray]]
#[[to ask]]
#[[Asperger's syndrome]]
#[[assassin]]
#[[eisteddfod]]
#[[asynchronous]]
#[[atomicity]]
#[[au fait]]
#[[autoboot]]
#[[autoboxing]]
#[[autoformat]]
#[[autohide]]
#[[autoload]]
#[[autoloader]]
#[[autoresponder]]
#[[autorun]]
#[[autosave]]
#[[autoscrolling]]
#[[autoselect]]
#[[autumn]]
#[[avenue]]
#[[away]]
#[[awe]]
#[[b]]
#[[baa]]
#[[baby]]
#[[backpack]]
#[[backquote]]
#[[backtick]]
#[[bad]]
#[[banal]]
#[[bank]]
#[[barn swallow]]
#[[Barnes]]
#[[Barnstaple]]
#[[basalt]]
#[[basil]]
#[[bathroom]]
#[[baths]]
#[[battery]]
#[[to be]]
#[[to be able to]]
#[[beach]]
#[[Beaconsfield]]
#[[beau]]
#[[Beaulieu]]
#[[beautiful]]
#[[bed]]
#[[a bee]]
#[[beef]]
#[[been]]
#[[beer]]
#[[to begin]]
#[[behind]]
#[[Berwick-upon-Tweed]]
#[[bicentenary]]
#[[Bicester]]
#[[a bicycle]]
#[[big]]
#[[a bike]]
#[[bilateral symmetry]]
#[[the bill]]
#[[Billericay]]
#[[biochip]]
#[[bioinformatical]]
#[[a bird]]
#[[Birmingham]]
#[[birthday]]
#[[biscuit]]
#[[bitmask]]
#[[bitness]]
#[[bitplane]]
#[[bitstream]]
#[[bitstring]]
#[[bizarre]]
#[[black]]
#[[Blackburn]]
#[[Blackley]]
#[[Blackpool]]
#[[blanket]]
#[[blinkenlights]]
#[[blip]]
#[[blittable]]
#[[blitter]]
#[[blood]]
#[[bloody hell]]
#[[blue]]
#[[body]]
#[[bog]]
#[[Bollocks1]]
#[[Bollocks2]]
#[[Bolton]]
#[[book]]
#[[bookmarklet]]
#[[Boolean]]
#[[a border]]
#[[Boston]]
#[[bother]]
#[[botlike]]
#[[a bottle]]
#[[bough]]
#[[Boughton]]
#[[bourgeois]]
#[[Bournemouth]]
#[[Bradford]]
#[[Bradley]]
#[[bread]]
#[[breakfast]]
#[[Brewood]]
#[[a bridge]]
#[[Brighton]]
#[[to bring]]
#[[Bristol]]
#[[Britain]]
#[[British]]
#[[brother]]
#[[brought]]
#[[brown]]
#[[Brrr]]
#[[buddhist]]
#[[Buffalo]]
#[[to build]]
#[[building]]
#[[BurghBySands]]
#[[burstable]]
#[[a bus]]
#[[busy]]
#[[butter]]
#[[a butterfly]]
#[[buttonology]]
#[[to buy]]
#[[bye]]
#[[bytecode]]
#[[bytewise]]
#[[c]]
#[[cabbage]]
#[[cache]]
#[[cacheless]]
#[[cake]]
#[[to call]]
#[[Cambridge]]
#[[can't]]
#[[canal]]
#[[cancelbot]]
#[[cancer]]
#[[Canterbury]]
#[[a car]]
#[[Cardiff]]
#[[carpet]]
#[[a cat]]
#[[catgut]]
#[[caught]]
#[[caveat]]
#[[ceiling]]
#[[celebration]]
#[[Celestianpower]]
#[[cellar door]]
#[[chair]]
#[[champers]]
#[[champion]]
#[[chance]]
#[[changelog]]
#[[changeset]]
#[[charcuterie]]
#[[charityware]]
#[[cheap]]
#[[cheers]]
#[[cheese]]
#[[chemist]]
#[[cherry]]
#[[cherubim]]
#[[chi-square test]]
#[[a chicken]]
#[[chicken]]
#[[child]]
#[[chilly]]
#[[Chiswick]]
#[[chocolate]]
#[[choir]]
#[[choux pastry]]
#[[church]]
#[[cigarette]]
#[[cinema]]
#[[city]]
#[[class]]
#[[classloader]]
#[[classloading]]
#[[classroom]]
#[[clean]]
#[[to clean]]
#[[click]]
#[[clickable]]
#[[clickjacking]]
#[[clickprint]]
#[[clickstream]]
#[[clique-3]]
#[[clique]]
#[[close]]
#[[to close]]
#[[Clothes]]
#[[clothes]]
#[[cloud]]
#[[cluebat]]
#[[coat]]
#[[codec]]
#[[codepage]]
#[[codespace]]
#[[coffee]]
#[[coherent]]
#[[colander]]
#[[Colchester]]
#[[cold]]
#[[college]]
#[[collier]]
#[[to come]]
#[[come on]]
#[[commerce]]
#[[common-technology]]
#[[company]]
#[[compere]]
#[[complex]]
#[[computer]]
#[[confrontation]]
#[[congratulate]]
#[[congratulations]]
#[[const-correctness]]
#[[constituent]]
#[[contract (noun)]]
#[[contract (verb)]]
#[[contract]]
#[[contracts]]
#[[to cook]]
#[[cooperate]]
#[[copyparty]]
#[[corn]]
#[[corporate]]
#[[cosign]]
#[[to cost]]
#[[to count]]
#[[country]]
#[[countryside]]
#[[couple]]
#[[Coventry]]
#[[a cow]]
#[[cracktro]]
#[[cranesbill]]
#[[crashable]]
#[[crashy]]
#[[Crawley]]
#[[creme de la creme]]
#[[creole]]
#[[crippleware]]
#[[crooked]]
#[[crude oil]]
#[[crudware]]
#[[crumpet]]
#[[culminate]]
#[[culture]]
#[[cummerbund]]
#[[a cup]]
#[[cupboard]]
#[[currant]]
#[[curtain]]
#[[curvaceous]]
#[[Cushdy]]
#[[cybrary]]
#[[cypherpunk]]
#[[d]]
#[[d'oh]]
#[[dalai lama]]
#[[dandelion]]
#[[dangerous]]
#[[Danish]]
#[[darknet]]
#[[datagram]]
#[[daughter]]
#[[daughterboard]]
#[[daughtercard]]
#[[David]]
#[[a day]]
#[[daylight-saving-time]]
#[[daylight-savings-time]]
#[[de rigueur]]
#[[death]]
#[[debuggable]]
#[[debuggee]]
#[[deconvert]]
#[[defrag]]
#[[defragger]]
#[[degree]]
#[[deism]]
#[[deity1]]
#[[deity2]]
#[[dejavu]]
#[[demogroup]]
#[[demomaker]]
#[[demoparty]]
#[[demoscene]]
#[[demoscener]]
#[[dentro]]
#[[departure]]
#[[dequeue]]
#[[Derby]]
#[[derivation]]
#[[determine]]
#[[determined]]
#[[dexterity]]
#[[dictionary]]
#[[difficult]]
#[[dinner]]
#[[diploma]]
#[[direction]]
#[[dirty]]
#[[disable]]
#[[disablement]]
#[[disassembler]]
#[[disestablishmentarianism]]
#[[diskless]]
#[[diskzine]]
#[[ditty]]
#[[diversity]]
#[[to do]]
#[[Do you speak English]]
#[[doctor]]
#[[doctype]]
#[[a dog]]
#[[dontcha]]
#[[Dontcha]]
#[[door]]
#[[dough]]
#[[down below]]
#[[to draw]]
#[[dreamware]]
#[[dress]]
#[[dressage]]
#[[drink]]
#[[to drink]]
#[[to drive]]
#[[drove]]
#[[drug]]
#[[drugstore]]
#[[Dudley]]
#[[Dutch]]
#[[dutchman]]
#[[e]]
#[[ear]]
#[[eardrum]]
#[[early]]
#[[ears]]
#[[earth]]
#[[east]]
#[[Eastbourne]]
#[[easy]]
#[[to eat]]
#[[economics]]
#[[Edinburgh]]
#[[education]]
#[[egg]]
#[[eisteddfod(Anglicised)]]
#[[either]]
#[[electrocardiograph]]
#[[elegy]]
#[[Elsecar]]
#[[elucidate]]
#[[elude]]
#[[Ely]]
#[[emacs]]
#[[empty]]
#[[interrogative]]
#[[analyses]]
#[[archive]]
#[[associator]]
#[[barbiturate]]
#[[Bicrural]]
#[[blithe]]
#[[change]]
#[[chasten]]
#[[Conley]]
#[[ecclesiastical]]
#[[english]]
#[[envy]]
#[[Faulkner]]
#[[fractious]]
#[[hebdomadal]]
#[[homeopathy]]
#[[iridology]]
#[[legerdemain]]
#[[Maddow]]
#[[mari complaisant]]
#[[muscular dystrophy]]
#[[niankoroyeahsamake]]
#[[Nitin Gadkari]]
#[[oh]]
#[[passing]]
#[[prescient]]
#[[retard-noun]]
#[[retard-verb]]
#[[seaborgium]]
#[[setswana]]
#[[tethering]]
#[[enchantment]]
#[[enclave]]
#[[to end]]
#[[endianness]]
#[[engineer]]
#[[England]]
#[[enough]]
#[[enounce]]
#[[enquiry]]
#[[to enter]]
#[[enterprisey]]
#[[entrance]]
#[[envelop]]
#[[envelope]]
#[[envelope2]]
#[[environment]]
#[[epistemology]]
#[[era]]
#[[Erith]]
#[[eschatology]]
#[[Esher]]
#[[espresso]]
#[[euro]]
#[[eurodemo]]
#[[Eve]]
#[[evening]]
#[[evensong]]
#[[ever]]
#[[everybody]]
#[[an exam]]
#[[except]]
#[[exchange office]]
#[[Excuse me]]
#[[Exeter]]
#[[exit]]
#[[to exit]]
#[[exokernel]]
#[[expando]]
#[[expensive]]
#[[eyes]]
#[[f]]
#[[factory]]
#[[failover]]
#[[fainted]]
#[[fallow deer]]
#[[false]]
#[[family]]
#[[far]]
#[[Farce]]
#[[farmer]]
#[[fast]]
#[[father]]
#[[fatware]]
#[[fault]]
#[[feather duster]]
#[[femme fatale]]
#[[fester]]
#[[few]]
#[[fiancé]]
#[[fiancée]]
#[[fight]]
#[[to find]]
#[[to finish]]
#[[finnish]]
#[[fir]]
#[[fireman]]
#[[firm]]
#[[first name]]
#[[fish]]
#[[fishes]]
#[[flagellant]]
#[[flat]]
#[[floccinaucinihilipilification]]
#[[floor]]
#[[flower]]
#[[a fly]]
#[[food]]
#[[foot]]
#[[for crying out loud]]
#[[for Pete's sake]]
#[[forbidden]]
#[[forehead]]
#[[foreign]]
#[[foreslash]]
#[[forest]]
#[[to forget]]
#[[a fork]]
#[[formula]]
#[[fouler]]
#[[Fowey]]
#[[framebuffer]]
#[[frameskip]]
#[[free]]
#[[Friday]]
#[[fridge]]
#[[friend]]
#[[frightening]]
#[[Frome]]
#[[fruit]]
#[[fruit juice]]
#[[a frying pan]]
#[[fucker]]
#[[fuel]]
#[[fuel oil]]
#[[fuhrer]]
#[[full]]
#[[fundraiser]]
#[[fungi]]
#[[Furtive]]
#[[g]]
#[[gala]]
#[[gamelan]]
#[[garage]]
#[[garden]]
#[[garlic]]
#[[garner]]
#[[Gateacre]]
#[[gazelle]]
#[[gee whiz]]
#[[genre]]
#[[Germany]]
#[[gerundive]]
#[[to get out]]
#[[Gillingham(Dorset)]]
#[[Gillingham(Kent)]]
#[[to give]]
#[[a glass]]
#[[glasses]]
#[[glitz]]
#[[Gloucester]]
#[[Gloucestershire]]
#[[to go]]
#[[to go in]]
#[[to go swimming]]
#[[God]]
#[[gold]]
#[[good]]
#[[good afternoon]]
#[[good bye]]
#[[good evening]]
#[[good morning]]
#[[good night]]
#[[goose]]
#[[goroutine]]
#[[government]]
#[[Grace]]
#[[grandfather]]
#[[grandmother]]
#[[grape]]
#[[graphician]]
#[[grass-2]]
#[[grass]]
#[[grasshopper]]
#[[green]]
#[[Greenwich]]
#[[greppable]]
#[[grey]]
#[[groupware]]
#[[Guildford]]
#[[guiltware]]
#[[Guisborough]]
#[[guitar]]
#[[h]]
#[[Ha ha]]
#[[hackable]]
#[[Hacker UK]]
#[[hackerish]]
#[[hackish]]
#[[hacky]]
#[[hair]]
#[[halfpenny]]
#[[ham]]
#[[hammer]]
#[[Hampshire]]
#[[hamster]]
#[[hand]]
#[[handbag]]
#[[handkerchief]]
#[[handshake]]
#[[handsome]]
#[[haporth]]
#[[happy]]
#[[has-a]]
#[[hashable]]
#[[hashkey]]
#[[hat]]
#[[to have]]
#[[to have a bath]]
#[[Hawarden]]
#[[Hawick]]
#[[he]]
#[[head]]
#[[health]]
#[[hear]]
#[[heart]]
#[[heaven]]
#[[heinous]]
#[[heisenbug]]
#[[hell]]
#[[hello-1]]
#[[hello-2]]
#[[hello-3]]
#[[hello-4]]
#[[hello-5]]
#[[hello-6]]
#[[hello]]
#[[to help]]
#[[helpfile]]
#[[Hercules]]
#[[here]]
#[[Hereford]]
#[[Heysham]]
#[[hi]]
#[[Hiccough]]
#[[high]]
#[[hippopotomonstrosesquipedaliophobia]]
#[[history]]
#[[hoax]]
#[[Holyhead]]
#[[Homogeneous-UK]]
#[[homogeneous]]
#[[homoiconicity]]
#[[homophobe]]
#[[homophobic]]
#[[homosexual]]
#[[honorificabilitudinity]]
#[[Hooray]]
#[[horn]]
#[[hors d'oeuvre]]
#[[a horse]]
#[[Horsmonden]]
#[[hospital]]
#[[hostname]]
#[[hot]]
#[[hotfix]]
#[[an hour]]
#[[house]]
#[[how]]
#[[How are you]]
#[[how many]]
#[[how much]]
#[[How much does it cost]]
#[[How old are you]]
#[[Huddersfield]]
#[[Hunstanton]]
#[[hurry]]
#[[husband]]
#[[hydrocode]]
#[[hypercomputation]]
#[[I]]
#[[I can't]]
#[[I come from Great Britain]]
#[[I don't know]]
#[[I live in the hall of residence]]
#[[I speak English]]
#[[I'd like...]]
#[[I'm at university in Paris]]
#[[I'm fine]]
#[[I'm from Poland]]
#[[I'm sorry]]
#[[I'm twenty years old]]
#[[ian-suffix]]
#[[idiom]]
#[[ill-use]]
#[[illness]]
#[[illustrate]]
#[[immensely]]
#[[imminent]]
#[[in front of]]
#[[industry]]
#[[infosphere]]
#[[init]]
#[[installfest]]
#[[instigator]]
#[[integral-adjective]]
#[[integral-noun]]
#[[intel]]
#[[Internet]]
#[[interthread]]
#[[invitro]]
#[[invokable]]
#[[Ipswich]]
#[[island]]
#[[iso]]
#[[ISO-letters]]
#[[it]]
#[[it takes...]]
#[[iterative]]
#[[iterator]]
#[[Ivybridge]]
#[[j]]
#[[jaggies]]
#[[jaguar]]
#[[jam]]
#[[Jam (fruit spread)]]
#[[Jam (verb)]]
#[[javalike]]
#[[jean]]
#[[jiggered]]
#[[jitter]]
#[[job]]
#[[jobname]]
#[[journalist]]
#[[a journey]]
#[[junkware]]
#[[k]]
#[[Keep shtum]]
#[[Keighley]]
#[[key]]
#[[keycode]]
#[[keygen]]
#[[keylogging]]
#[[keymapping]]
#[[keymask]]
#[[keypress]]
#[[keypunch]]
#[[keyset]]
#[[the king]]
#[[KingstonUponHull]]
#[[Kirk James Hinrich]]
#[[Kirkby]]
#[[kitchen]]
#[[a knife]]
#[[knit]]
#[[to know]]
#[[l]]
#[[laboratory-2]]
#[[laboratory]]
#[[labour]]
#[[lake]]
#[[lamp]]
#[[large]]
#[[late]]
#[[lattice]]
#[[law]]
#[[Lawn mower]]
#[[LeamingtonSpa]]
#[[to learn]]
#[[learnt]]
#[[to leave]]
#[[Leeds]]
#[[leer]]
#[[left]]
#[[leftenent]]
#[[leg]]
#[[Leicester]]
#[[Leicester]]
#[[Leicestersq]]
#[[leisure]]
#[[lemon]]
#[[Leominster]]
#[[less]]
#[[lesson]]
#[[letter]]
#[[lever]]
#[[lichen]]
#[[lieutenant]]
#[[life]]
#[[light]]
#[[to light]]
#[[lighter]]
#[[to like]]
#[[like like]]
#[[lips]]
#[[Liskeard]]
#[[to listen]]
#[[lithe]]
#[[litre]]
#[[little]]
#[[to live in]]
#[[livelock]]
#[[livelocked]]
#[[Liverpool]]
#[[logon]]
#[[Lollipop lady]]
#[[London]]
#[[LBBarkingAndDagenham]]
#[[LBBarnet]]
#[[LBBexley]]
#[[LBBrent]]
#[[LBBromley]]
#[[LBCamden]]
#[[LBCroydon]]
#[[LBEaling]]
#[[LBEnfield]]
#[[LBGreenwich]]
#[[LBHackney]]
#[[LBHammersmithAndFulham]]
#[[LBHaringey]]
#[[LBHarrow]]
#[[LBHavering]]
#[[LBHillingdon]]
#[[LBHounslow]]
#[[LBIslington]]
#[[LBKensingtonAndChelsea]]
#[[LBKingston]]
#[[LBLambeth]]
#[[LBLewisham]]
#[[LBMerton]]
#[[LBNewham]]
#[[LBRedbridge]]
#[[LBRichmond]]
#[[LBSouthwark]]
#[[LBSutton]]
#[[LBTowerHamlets]]
#[[LBWandsworth]]
#[[LBWestminster]]
#[[long]]
#[[look out]]
#[[lookahead]]
#[[lopsided]]
#[[lore]]
#[[Los Angeles]]
#[[to lose]]
#[[lossful]]
#[[lost]]
#[[a lot]]
#[[love]]
#[[to love]]
#[[ludicrous]]
#[[luggable]]
#[[lumen]]
#[[lunch]]
#[[Luton]]
#[[lvalue]]
#[[m]]
#[[machine]]
#[[macrocode]]
#[[macrocomputer]]
#[[macroinstruction]]
#[[macrolanguage]]
#[[macrolike]]
#[[macroprogramming]]
#[[macrovirus]]
#[[to make]]
#[[man]]
#[[management]]
#[[Manchester]]
#[[mandelbug]]
#[[manger]]
#[[Manoeuvre]]
#[[manual]]
#[[many]]
#[[a map]]
#[[mardy]]
#[[market]]
#[[Marlborough]]
#[[maroon]]
#[[marriage]]
#[[Marylebone]]
#[[mashup]]
#[[maskable]]
#[[match]]
#[[maths]]
#[[mauve]]
#[[maximum]]
#[[maybe]]
#[[a meal]]
#[[meat]]
#[[medal]]
#[[medicine]]
#[[to meet]]
#[[megademo]]
#[[melamine]]
#[[melodic]]
#[[memberwise]]
#[[memoize]]
#[[menuing]]
#[[mercenary]]
#[[Merry Christmas and a Happy New Year]]
#[[metacharacter]]
#[[metafile]]
#[[metal]]
#[[metalanguage]]
#[[metasearch]]
#[[metastring]]
#[[meticulous]]
#[[microdrive]]
#[[midday]]
#[[Middlesbrough]]
#[[middleware]]
#[[Miggy]]
#[[milk]]
#[[millennium]]
#[[milliard]]
#[[million]]
#[[MiltonKeynes]]
#[[minidump]]
#[[minister]]
#[[a minute]]
#[[mipmap]]
#[[mirror]]
#[[miscellaneous]]
#[[Mmhmm1]]
#[[Mmhmm2]]
#[[mobile]]
#[[Monday]]
#[[money]]
#[[a month]]
#[[moon]]
#[[more]]
#[[morning]]
#[[moth]]
#[[mother]]
#[[a motorbike]]
#[[mountain]]
#[[a mouse]]
#[[mouseless]]
#[[mouseover]]
#[[mousepad]]
#[[mouth]]
#[[Mr]]
#[[Mrs]]
#[[multiagent]]
#[[multiarchitecture]]
#[[multibit]]
#[[multiboot]]
#[[multibooting]]
#[[multibyte]]
#[[multicast]]
#[[multicharacter]]
#[[multicolumn]]
#[[multidirectory]]
#[[multigrid]]
#[[multijoin]]
#[[multiload]]
#[[multiloader]]
#[[multimap]]
#[[multiplayer]]
#[[mummy]]
#[[music]]
#[[musicdisk]]
#[[Muslim]]
#[[mustard]]
#[[mutex]]
#[[Mwah ha ha]]
#[[Mwah ha ha2]]
#[[my name is Peter]]
#[[My name's ...]]
#[[mysticism]]
#[[n]]
#[[namevoting]]
#[[nature]]
#[[near]]
#[[necrolysis]]
#[[negro spiritual]]
#[[neighbour]]
#[[never]]
#[[nevertheless]]
#[[new]]
#[[NewcastleUponTyne]]
#[[NewcastleUponTyne(ShortA)]]
#[[nice to meet you]]
#[[Nicholas]]
#[[nikkei-index]]
#[[no]]
#[[no one]]
#[[nobody]]
#[[noise]]
#[[noon]]
#[[Norse]]
#[[north]]
#[[Northampton]]
#[[Norwich]]
#[[nose]]
#[[not]]
#[[not true]]
#[[Nottingham]]
#[[now]]
#[[Numpty]]
#[[o]]
#[[occupied]]
#[[oestrus]]
#[[offing]]
#[[oil]]
#[[old]]
#[[oligarchy]]
#[[olive]]
#[[omelette]]
#[[omnibus]]
#[[on the left]]
#[[on the right]]
#[[onion]]
#[[Oops]]
#[[to open]]
#[[or]]
#[[orange]]
#[[orangish]]
#[[orangutan]]
#[[orchestra]]
#[[other]]
#[[outing]]
#[[outta]]
#[[overcast]]
#[[Oxford]]
#[[paedophile]]
#[[painting]]
#[[palettize]]
#[[paper]]
#[[paravirtualization]]
#[[parents]]
#[[passkey]]
#[[passphrase]]
#[[passwordless]]
#[[patent]]
#[[a path]]
#[[patient]]
#[[paw]]
#[[peace]]
#[[pear]]
#[[people]]
#[[pepper]]
#[[perhaps]]
#[[Perlish]]
#[[person]]
#[[personable]]
#[[Peterborough]]
#[[petrol]]
#[[pharmacy]]
#[[phenomenon]]
#[[Philadelphia]]
#[[phlegm]]
#[[Phoenix]]
#[[phone]]
#[[photo]]
#[[photosynthesis]]
#[[PHPer]]
#[[pianississimo]]
#[[piece-de-resistance]]
#[[pillow]]
#[[pinafore]]
#[[pink]]
#[[to place]]
#[[a plane]]
#[[a plate]]
#[[platinum]]
#[[please]]
#[[Plymouth]]
#[[poem]]
#[[pointcut]]
#[[pointerlike]]
#[[Pokémon]]
#[[police]]
#[[policeman]]
#[[political party]]
#[[politics]]
#[[pollution]]
#[[polyalgorithm]]
#[[polyinstantiation]]
#[[polytonic]]
#[[pomegranate]]
#[[Poole]]
#[[poor]]
#[[populatable]]
#[[pork]]
#[[Porsche]]
#[[a port]]
#[[Portsmouth]]
#[[Portuguese]]
#[[posh]]
#[[potato]]
#[[the president]]
#[[press]]
#[[Preston]]
#[[price]]
#[[priest]]
#[[primer]]
#[[primordial]]
#[[process]]
#[[production]]
#[[profession]]
#[[professor]]
#[[progress]]
#[[pseudopseudohypoparathyroidism]]
#[[puissance]]
#[[to put]]
#[[to put on]]
#[[to put out]]
#[[Pythonesque]]
#[[q]]
#[[qinghaosu]]
#[[queryable]]
#[[queueable]]
#[[quick]]
#[[quism]]
#[[quoi ci quoi ça]]
#[[Quorn]]
#[[qutrit]]
#[[qwerty]]
#[[qword]]
#[[r]]
#[[a rabbit]]
#[[a railway station]]
#[[rain]]
#[[raison d'etre]]
#[[rasterize]]
#[[a rat]]
#[[to read]]
#[[Reading]]
#[[readme]]
#[[ready]]
#[[real]]
#[[red]]
#[[refrigerator]]
#[[to refuse]]
#[[regex]]
#[[relatives]]
#[[religion]]
#[[to remember]]
#[[remoting]]
#[[rent]]
#[[to repeat]]
#[[reproducibility]]
#[[resound (etymology 1)]]
#[[resound (etymology 2)]]
#[[resounding]]
#[[resource]]
#[[a restaurant]]
#[[revolution]]
#[[rice]]
#[[richard]]
#[[right]]
#[[rinds]]
#[[river]]
#[[RiverCherwell]]
#[[a road]]
#[[roe deer]]
#[[roentgenium]]
#[[roof]]
#[[room]]
#[[rose]]
#[[Rotherham]]
#[[rotozoomer]]
#[[rout]]
#[[route]]
#[[router]]
#[[rucksack]]
#[[rustic]]
#[[rvalue]]
#[[sacred]]
#[[sailor]]
#[[salt]]
#[[sans]]
#[[satiric]]
#[[Saturday]]
#[[a saucepan]]
#[[school]]
#[[scissors]]
#[[scone]]
#[[scriptable]]
#[[scripter]]
#[[scrollback]]
#[[scrolltext]]
#[[sea]]
#[[searchability]]
#[[sebastian]]
#[[a second]]
#[[to see]]
#[[see you]]
#[[to send]]
#[[seraphim]]
#[[serverless]]
#[[a serviette]]
#[[shadebob]]
#[[she]]
#[[a sheep]]
#[[sheet]]
#[[Sheffield]]
#[[Shh]]
#[[a ship]]
#[[Shipbourne]]
#[[shirt]]
#[[shitware]]
#[[shoes]]
#[[shooting]]
#[[shopkeeper]]
#[[to show]]
#[[shrewsbury]]
#[[shrewsbury-rp]]
#[[sick]]
#[[silver bullet]]
#[[simple]]
#[[sing]]
#[[sink]]
#[[sissy]]
#[[sister]]
#[[sitemap]]
#[[skin]]
#[[skirt]]
#[[sky]]
#[[skype]]
#[[slashdot]]
#[[to sleep]]
#[[Slough]]
#[[slow]]
#[[slowly]]
#[[slowworm]]
#[[small]]
#[[smear]]
#[[snafu]]
#[[snooker]]
#[[snow]]
#[[soap]]
#[[society]]
#[[socks]]
#[[solder]]
#[[soldier]]
#[[Somerset]]
#[[son]]
#[[soup]]
#[[source]]
#[[south]]
#[[Southampton]]
#[[southbridge]]
#[[SouthendOnSea]]
#[[spamblock]]
#[[spank]]
#[[sparkle]]
#[[to speak]]
#[[speccy]]
#[[spiffing]]
#[[spontaneity]]
#[[a spoon]]
#[[spreadsheeting]]
#[[spring]]
#[[squidge]]
#[[stamp]]
#[[star]]
#[[starkers]]
#[[to start]]
#[[state]]
#[[a station]]
#[[status]]
#[[StHelens]]
#[[still]]
#[[stock exchange]]
#[[Stockport]]
#[[StokeOnTrent]]
#[[a stop]]
#[[to stop]]
#[[story]]
#[[straight on]]
#[[a street]]
#[[Strewed]]
#[[stringification]]
#[[stringify]]
#[[strong]]
#[[stubborn]]
#[[student]]
#[[to study]]
#[[subchannel]]
#[[subchunk]]
#[[subclass]]
#[[subcookie]]
#[[subdirectory]]
#[[subdomain]]
#[[subfolder]]
#[[submenu]]
#[[subsubroutine]]
#[[sugar]]
#[[sun]]
#[[Sunday]]
#[[Sunderland]]
#[[superuser]]
#[[surname]]
#[[SuttonColdfield]]
#[[Sweden]]
#[[Swedish]]
#[[Swindon]]
#[[to switch off]]
#[[to switch on]]
#[[syllable]]
#[[symlink]]
#[[sysop]]
#[[tabacco]]
#[[table]]
#[[a table napkin]]
#[[tactile]]
#[[to take]]
#[[to talk]]
#[[tall]]
#[[tapezine]]
#[[taskbar]]
#[[taught]]
#[[taut]]
#[[taxes]]
#[[a taxi]]
#[[tea]]
#[[teacher]]
#[[teapot]]
#[[teem]]
#[[telesoftware]]
#[[television]]
#[[Telford]]
#[[telnet]]
#[[temple]]
#[[tenner]]
#[[tenor]]
#[[a test]]
#[[textbase]]
#[[Thames]]
#[[thank you]]
#[[thanks a bunch]]
#[[to the left]]
#[[to the right]]
#[[theatre]]
#[[theophilanthropism]]
#[[there]]
#[[they]]
#[[third party]]
#[[thirty]]
#[[thorn]]
#[[torn]]
#[[thorough]]
#[[threadable]]
#[[threadsafe]]
#[[threepence]]
#[[throwable]]
#[[thrown]]
#[[thunking]]
#[[Thursday]]
#[[ticket]]
#[[tidemark]]
#[[tilebased]]
#[[timeserver]]
#[[timestamp]]
#[[tired]]
#[[tissue]]
#[[today]]
#[[toeprint]]
#[[together]]
#[[toilet]]
#[[tomato]]
#[[tomorrow]]
#[[tongue]]
#[[too many]]
#[[too much]]
#[[toodle pip]]
#[[tooth]]
#[[tort]]
#[[tot]]
#[[totally]]
#[[touchpad]]
#[[towel]]
#[[town]]
#[[trackback]]
#[[trackball]]
#[[trackmo]]
#[[trade]]
#[[trade union]]
#[[a train]]
#[[to translate]]
#[[translator]]
#[[tree]]
#[[a trip]]
#[[Trottiscliffe]]
#[[trousers]]
#[[trowel]]
#[[true]]
#[[to try]]
#[[Tuesday]]
#[[twat]]
#[[twenty]]
#[[typedef]]
#[[typelessness]]
#[[ubergeek]]
#[[ubiquitous]]
#[[uey]]
#[[ugly]]
#[[uint]]
#[[unanimous]]
#[[unbending]]
#[[unbuffered]]
#[[uncook]]
#[[undebuggable]]
#[[to understand]]
#[[unemulated]]
#[[unicast]]
#[[Unicode]]
#[[Unihan]]
#[[uniquify]]
#[[university]]
#[[Unixy]]
#[[unreasonable]]
#[[unununium]]
#[[up above]]
#[[Urmston]]
#[[userbase]]
#[[userland]]
#[[vague]]
#[[ValeOfBelvoir]]
#[[varies]]
#[[vectorize]]
#[[vegeburger]]
#[[vegetable]]
#[[veggie]]
#[[very]]
#[[viewport]]
#[[village]]
#[[vinegar]]
#[[violet]]
#[[viscount]]
#[[votesheet]]
#[[voxel]]
#[[voxmap]]
#[[to wait]]
#[[wait for me]]
#[[to wake up]]
#[[walk]]
#[[wall]]
#[[Walsall]]
#[[to want]]
#[[war]]
#[[wardrobe]]
#[[to wash]]
#[[watch out]]
#[[water]]
#[[watercolour]]
#[[Watford]]
#[[way]]
#[[we]]
#[[wedding]]
#[[Wednesday]]
#[[a week]]
#[[welcome]]
#[[well]]
#[[west]]
#[[WestBromwich]]
#[[what]]
#[[What is it]]
#[[What's that]]
#[[What's this]]
#[[what's your name]]
#[[wheat]]
#[[when]]
#[[when the chips are down]]
#[[where]]
#[[where are you from]]
#[[Where is ...]]
#[[which]]
#[[whiffy]]
#[[white]]
#[[white stork]]
#[[who]]
#[[why]]
#[[wide]]
#[[wife]]
#[[Wikipedia]]
#[[Wiktionary]]
#[[Wiktionary]]
#[[wild boar]]
#[[wind]]
#[[window]]
#[[wine]]
#[[wirehead]]
#[[a wolf]]
#[[Wolverhampton]]
#[[woman]]
#[[women]]
#[[methane]]
#[[mosquito]]
#[[pill]]
#[[work]]
#[[worker]]
#[[to write]]
#[[writer]]
#[[Wrotham]]
#[[xanthogen]]
#[[xanthomatosis]]
#[[xanthopsia]]
#[[xenoarchaeology]]
#[[xenodiagnostic]]
#[[Xerophthalmia]]
#[[xylocarpous]]
#[[xylorimba]]
#[[xylotypographic]]
#[[xylotypography]]
#[[xylulose]]
#[[xyzzy]]
#[[a year]]
#[[yellow]]
#[[Aberystwyth]]
#[[balls]]
#[[denounce]]
#[[dont cry over spilt milk]]
#[[life's a bitch]]
#[[oi]]
#[[Who writes this stuff]]
#[[Whoops]]
#[[Whoopsadaisy]]
#[[woodchuckcouldchuckwood]]
#[[Yeeha]]
#[[yes]]
#[[Yippee]]
#[[Yoo hoo]]
#[[yesterday]]
#[[York]]
#[[you]]
#[[you have to...]]
#[[you need...]]
#[[you're welcome]]
#[[young]]
#[[young man]]
#[[young woman]]
#[[your]]
#[[z]]
#[[zebra]]
#[[zeitgeist]]
#[[zephyrous]]
#[[zeroary]]
#[[zilde]]
#[[zillion]]
#[[Zionazi]]
#[[Zoe]]
#[[zoomable]]
5,568

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/659222" నుండి వెలికితీశారు