పేజీ చరిత్ర

25 ఏప్రిల్ 2017

4 జూన్ 2016

2 ఏప్రిల్ 2016

12 జూన్ 2015

26 మార్చి 2015

13 జనవరి 2015

12 డిసెంబరు 2013

10 ఆగస్టు 2013

1 మే 2013

24 ఫిబ్రవరి 2013

22 సెప్టెంబరు 2012

24 ఏప్రిల్ 2012

4 మార్చి 2012

21 డిసెంబరు 2011

30 ఏప్రిల్ 2011

28 జనవరి 2011

4 అక్టోబరు 2010

3 సెప్టెంబరు 2010

26 జూన్ 2010

26 మార్చి 2010

17 మార్చి 2010

15 సెప్టెంబరు 2009

6 సెప్టెంబరు 2009

19 ఆగస్టు 2009

22 జూన్ 2009

12 మే 2009

22 మార్చి 2009

22 ఫిబ్రవరి 2009

23 మార్చి 2008

15 జనవరి 2008

16 అక్టోబరు 2007

12 సెప్టెంబరు 2007

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:History/winter" నుండి వెలికితీశారు