పేజీ చరిత్ర

25 ఏప్రిల్ 2017

3 జూలై 2016

1 ఏప్రిల్ 2016

14 నవంబరు 2015

5 సెప్టెంబరు 2015

27 మార్చి 2015

26 మార్చి 2015

16 మార్చి 2015

11 జనవరి 2015

9 ఆగస్టు 2013

27 ఏప్రిల్ 2013

16 సెప్టెంబరు 2012

25 ఫిబ్రవరి 2012

21 ఫిబ్రవరి 2012

8 డిసెంబరు 2011

14 నవంబరు 2011

4 జూన్ 2011

29 ఏప్రిల్ 2011

6 ఫిబ్రవరి 2011

18 అక్టోబరు 2010

10 అక్టోబరు 2010

28 ఆగస్టు 2010

7 ఫిబ్రవరి 2010

1 జనవరి 2010

30 నవంబరు 2009

1 నవంబరు 2009

28 ఆగస్టు 2009

20 జూలై 2009

2 మార్చి 2009

15 ఆగస్టు 2008

5 మార్చి 2008

7 ఫిబ్రవరి 2008

5 నవంబరు 2007

2 అక్టోబరు 2007

12 సెప్టెంబరు 2007

9 సెప్టెంబరు 2007

5 జూన్ 2007

29 మే 2007

14 మార్చి 2007

6 మార్చి 2007

19 ఫిబ్రవరి 2007

16 జనవరి 2007

14 అక్టోబరు 2006

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:History/think" నుండి వెలికితీశారు