పేజీ చరిత్ర

25 ఏప్రిల్ 2017

16 ఫిబ్రవరి 2017

26 ఆగస్టు 2016

23 జూన్ 2016

25 మార్చి 2016

27 ఆగస్టు 2015

24 మే 2015

20 ఏప్రిల్ 2015

27 మార్చి 2015

26 మార్చి 2015

16 మార్చి 2015

9 జనవరి 2015

6 మార్చి 2014

25 జనవరి 2014

7 ఆగస్టు 2013

7 మే 2013

24 ఏప్రిల్ 2012

17 జనవరి 2012

19 డిసెంబరు 2011

25 జనవరి 2011

20 అక్టోబరు 2010

9 సెప్టెంబరు 2010

1 సెప్టెంబరు 2010

17 ఏప్రిల్ 2010

27 డిసెంబరు 2009

30 నవంబరు 2009

6 సెప్టెంబరు 2009

4 మార్చి 2009

25 మే 2008

8 ఏప్రిల్ 2008

6 ఫిబ్రవరి 2008

1 అక్టోబరు 2007

6 సెప్టెంబరు 2007

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:History/seize" నుండి వెలికితీశారు