పేజీ చరిత్ర

25 ఏప్రిల్ 2017

4 సెప్టెంబరు 2016

20 ఏప్రిల్ 2015

27 మార్చి 2015

26 మార్చి 2015

15 మార్చి 2015

8 జనవరి 2015

18 డిసెంబరు 2013

14 ఏప్రిల్ 2013

17 సెప్టెంబరు 2012

13 ఏప్రిల్ 2012

25 ఫిబ్రవరి 2012

7 డిసెంబరు 2011

6 ఫిబ్రవరి 2011

7 డిసెంబరు 2010

8 అక్టోబరు 2010

12 సెప్టెంబరు 2010

6 మే 2010

11 మార్చి 2010

21 డిసెంబరు 2009

6 డిసెంబరు 2009

13 జూన్ 2009

27 మార్చి 2009

4 మార్చి 2009

18 మే 2008

27 ఫిబ్రవరి 2008

7 ఫిబ్రవరి 2008

1 అక్టోబరు 2007

6 సెప్టెంబరు 2007

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:History/say" నుండి వెలికితీశారు