పేజీ చరిత్ర

25 ఏప్రిల్ 2017

24 సెప్టెంబరు 2016

19 మార్చి 2016

12 ఆగస్టు 2015

10 జూన్ 2015

27 మార్చి 2015

26 మార్చి 2015

15 మార్చి 2015

1 జనవరి 2015

23 మార్చి 2014

10 డిసెంబరు 2013

9 ఆగస్టు 2013

9 జూలై 2013

26 మే 2013

20 మే 2013

18 మార్చి 2013

3 ఫిబ్రవరి 2013

16 సెప్టెంబరు 2012

10 మే 2012

3 మే 2012

25 ఏప్రిల్ 2012

1 ఫిబ్రవరి 2012

4 డిసెంబరు 2011

6 నవంబరు 2011

24 అక్టోబరు 2011

28 అక్టోబరు 2010

23 అక్టోబరు 2010

31 ఆగస్టు 2010

22 మే 2010

19 ఏప్రిల్ 2010

7 నవంబరు 2009

15 అక్టోబరు 2009

13 అక్టోబరు 2009

12 అక్టోబరు 2009

8 ఆగస్టు 2009

20 ఫిబ్రవరి 2009

19 ఫిబ్రవరి 2009

10 సెప్టెంబరు 2008

14 జూన్ 2008

23 మే 2008

14 మే 2008

3 మార్చి 2008

18 జనవరి 2008

11 జనవరి 2008

22 ఆగస్టు 2007

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:History/language" నుండి వెలికితీశారు