ప్రధాన మెనూను తెరువు

విక్షనరీ β

న హి విధిశతేనాపి తథా పురుషః ప్రవర్తతే యథా లోభేన

వ్యాకరణ విశేషాలుసవరించు

భాషాభాగం

సంస్కృతన్యాయములు

వ్యుత్పత్తి

అర్థ వివరణసవరించు

లోభముచే బ్రవర్తించినట్టులు పూరుషుడు మఱి నూఱు రకముల విధులచే నైన నట్టి ప్రవృత్తికి గడంగఁడు. "ఋత్విక్కులకు దక్షిణ యీయవలయును" అనిన తాను ఋత్విక్కుల కీయవలయుననియే ఆవాక్యమున కర్థముగాని వారలనుండి తాను గ్రహింపవలె నని కాదు. ఒకవేళ నట్టి అర్థము గ్రహించినను వెంటనే అధిక్షేపింపవచ్చును. కాని ఒకడు ఋత్విక్కుల కిచ్చుట మాని తానే వారినుండి గ్రహించెనట. దానికి కారణము కేవలము లోభము. లోభమువలన నెట్టి నీచకార్యములోనైన బ్రవర్తింపవీలవునుగాని మఱి యేవిధియు నట్టి ప్రవర్తనకు పురికొల్పదు.

పదాలుసవరించు

నానార్థాలు
సంబంధిత పదాలు
వ్యతిరేక పదాలు

పద ప్రయోగాలుసవరించు

అనువాదాలుసవరించు

మూలాలు, వనరులుసవరించు