ప్రధాన మెనూను తెరువు
  1. టేకుచెట్టు యొక్క బహువచన రూపం.