ఛాయాపిశాచీన్యాయము

వ్యాకరణ విశేషాలుసవరించు

భాషాభాగం

సంస్కృతన్యాయములు

వ్యుత్పత్తి

అర్థ వివరణసవరించు

ఒకఁడు తననీడను చూచి దయ్యమను భ్రాంతిచే భయపడుచుండ నాప్తుఁ డొకఁడు- ఇది దయ్యము కాదు; నీనీడ, చూచితివా, నీమెడలోని కంటె ఈనీడమెడలోను కాన్పించుచున్నది- అని చెప్పిన మీఁదట నతఁడాభ్రాంతిని వీడి స్థిరుడయ్యెనఁట. ఒకవస్తువునుందు అన్యవస్తుధర్మము లారోపించి భ్రమించి ఆప్తవ్యాకముచే తద్భ్రమనివృత్తి కలిగినపు డీన్యాయము ప్రవర్తించును.

పదాలుసవరించు

నానార్థాలు
సంబంధిత పదాలు
వ్యతిరేక పదాలు

పద ప్రయోగాలుసవరించు

అనువాదాలుసవరించు

మూలాలు, వనరులుసవరించు