వ్యాకరణ విశేషాలు

<small>మార్చు</small>
భాషాభాగం

విశేష్యము

వ్యుత్పత్తి

అర్థ వివరణ

<small>మార్చు</small>

సంతోషంతో గంతులు వేయడము అని అర్థము.

నానార్థాలు
సంబంధిత పదాలు
వ్యతిరేక పదాలు

పద ప్రయోగాలు

<small>మార్చు</small>

ఒక పాటలో పద ప్రయోగము: చెంగు చెంగున గంతులు వేయండి..... ఓ జాతి వన్నె బుజ్జాయిల్లారా.... చెంగు చెంగున గంతులు వేయండీ

అనువాదాలు

<small>మార్చు</small>

మూలాలు, వనరులు

<small>మార్చు</small>