1. కంటిపాప యొక్క బహువచన రూపం.
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=కంటిపాపలు&oldid=885885" నుండి వెలికితీశారు