ప్రధాన మెనూను తెరువు

విక్షనరీ β

ఊరంతా ఒకదారైతే ఉలిపికట్టెదొక దారంట

ఎవరేది మంచి చెప్పినా వినకుండా మూర్ఖంగా తన దారిన తను పోయేవాడిని ఉద్దేశించి ఈ సామెతను చెపుతారు.