1. అంగన యొక్క బహువచన రూపం.
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=అంగనలు&oldid=950240" నుండి వెలికితీశారు