ప్రధాన మెనూను తెరువు
  1. అంకుశన్యాయము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.