ప్రధాన మెనూను తెరువు
  1. అంకురారోపణము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.